Gökkuzgun Kuşu Hakkında Bilgi ve Özellikleri

By | Temmuz 23, 2019

Gökkuzgun Kuşu Hakkında Bilgi ve Özellikleri Eski Dünya’nın tropik bölgelerinde 17 cins gök kuzgun yaşar. Güvercin boyundaki bu çok belirgin kuşlar havada yaptıkları gösterişli cambazlıklarla tanınmışlardır. Bu yüzden kuşların İngilizce adı yuvarlananlar anlamına gelir. Gökkuzgun Kuşu Hakkında Bilgi ve Özellikleri Beş cins yer gök kuzgunu ve tek guguk-gök kuzgunu (Brachypteraciinae-Leptosomatinae) sadece Madagaskar’da yaşayan normal dışı cinslerdir. 11 (gerçek) gök kuzgunundan 7’si Afrika’da, Sahra’nın güneyinde bulunur. 4’ü ise Avrupa ve Asya’nın sıcak ılık kesimlerinden başlayan, güneyde kuzey Avustralya’ya, doğuda da Solomonlar’a kadar uzaması bölgede yaygındır. Bu kuşlar, diğer gökkuzgunumsulardan ayak yapısı bakımından farklıdır. Öndeki parmaklarından içteki ikisi hemen hemen boylu boyunca birbirlerine yapışıktır. Ama dış parmak rahatlıkla oynar.

Gökkuzgun Kuşu Hakkında Bilgi ve Özellikleri

Gerçek gökkuzgunumsuların temel rengi mavidir. Çok zaman gövdede karışık kahverengi şekiller olur. Kuyruk ve kanatlarda açık renkli lekeler vardır. Hindistan ve Afrika’da yaşayan ve İngilizce baca kimseler bu kuşlara yanlışlıkla ‘alakarga’ der. Bu doğru değildir ama kuşlara da biraz uyar. Çünkü bu gök kuzgunlar biraz ala-kargaya benzer. Dişiyle erkek birbirinin eşidir. Kuşun gagası kalın ve güçlü, kafası iri, boynu da kısadır. Kuyruk ve kanatları uzun, bacakları kısa, ayakları da zayıf olur. Gök kuzgun yerde yürümez, beceriksizce sıçrar. Ağaçlarda etrafa tırmanmaz, daldan dala uçar.

Gök kuzgun yalnız yaşayan bir kuştur. Ya tek başına ya da çiftler halinde görülürler. Açık bir dalın üstünde sessizce oturur, buradan uçarak geçen bir iki çekirge ya da kelebeği yakalamak için fırlar, ya da yerdeki şanssız bir kertenkele veya çekirgenin üzerine dalış yaparlar. İri göçmen çekirgeleri bir yöreye üşüştüğü, ya da kanatlı karıncalar havada uçuşmaya başladıkları zaman bir sürü gök kuzgun ziyafete konmak için buraya gelir. Ot ya da çalı yangınları küçük hayvanların ortaya çıkmalarına yolaçtığı zaman bu yöreye ilk erişenler de yine bu kuşlar olur.

Gökkuzgun Kuşu Hakkında Bilgi

Afrika’da çok yaygın olan cinslerden birinin yani leylak göğüslü gök kuzgunu ile Güney Afrika’nın raket kuyruklu gök kuzgunu ve Etyopya cinsinin kuyruğu çok çatallıdır. Yalnız, rakette kuyruğun iki uzun dış teleğinin ucu genişlemiş ve küçük birer bayrak halini almıştır. Adi Avrupa gök kuzgunu, Hint gök kuzgunu ve Doğunun Geniş galgalı gök kuzgununun kuyrukları küttür.

Gökkuzgun Kuşu Hakkında Bilgi ve Özellikleri

Geniş gagalı gök kuzgun koyu bir yeşilimsi mavidir. Kuşun gagası ve ayakları parlak kırmızıdır. Geniş yayılma alanında (dolar kuşu) diye de tanınır. Bunun nedeni kanatlarındaki yuvarlak, gümüş bir dolar büyüklüğündeki açık renk lekelerdir. Gök kuzgun uçarken bunlar hemen hemen saydammış gibi gözükür. Dolar kuşu tropiklerdeki ana vatanında gruplar bulundurmayı sürdüren birkaç cinsten biridir. Diğerleri, kuzeye ve güneye çıkarak ılık bölgelere yayılmışlardır. Bu grupların hepsi de kışın tropiklere göçer.

Dolar kuşu ekimde üremek için Avustralya’nın kuzey kesimine erişir, martta, Yeni Gine’deki kışlık yerine gitmek için buradan ayrılır. En kuzey kesimde oturan dolar kuşu mayısta Kore ve Japonya’ya ulaşır. Ekimde buradan ayrılarak kışı geçirmek için Malay Yarımadası’ndan başlayan ve güneyde Sumatra’ya kadar uzanan bölgeye gider. Diğer 10 coğrafi ırk Hindistan’ın güney kesiminden başlayan ve İndonezya adalarını içine alarak Solomonlarıa kadar uzanan bölgede yaşar.

Bu cinsler Guadalcanal’da yerli dolar kuşları ikinci defa gelişen seyrek ağaçlı ormanlarda yaşarlar. Çalıların yukarısında kurumuş dallarda duygusuz yığınlar gibi aptal aptal otururlar. Sıcak günün önemli bir kısmını böyle geçirirler. Ancak hoşlarına giden bir böcek, yakalayacakları kadar yakından geçtiği zaman kımıldanırlar. Akşama doğru daha faalleşirler. Günün son saatlerini ağaçların yukarılarında ileri geri uçarak ve havada böcek avlayarak geçirirler. Ağır, düzgün kanat çırpışlarıyla güçlü bir şekilde ve çevikçe uçarlar. Karganınkine benzeyen cırlak sesler çıkarırlar.

Gökkuzgun Kuşu Hakkında Bilgi ve Özellikleri

Gökkuzgun Kuşu Hakkında Bilgi ve Özellikleri

Kuşlar, bu ülkede eski tapınak ve türbelerin etrafındaki çiçeksiz dev ağaçlardan oluşan ormanlarda yaşar. Kur yaparken ağaçların tepelerinden havalanarak iyice yükseklere çıkarlar. Sonra dik bir pikeye geçerler, yuvarlanır gibi daireler çizerek alçalırlar. Arada sırada takla atarlar. Bütün bunlar sırasında yüksek sesle de bağırışırlar. Japon dolar kuşları son zamanlarda yüksek fabrika bacalarının etrafında kur gösterisi yapmaya başlamışlardır. Daima sarı ya da kahverengi tuğladan yapılmış olanları seçmektedirler. Bunları, ölü ağaç gövdeleri yerine koydukları anlaşılmaktadır.

Gök kuzgunlar genellikle ağaç kovuklarına yuva yapar. Ya doğa kovukları, ya da ağaçkakanlar veya sakallı gugukların bıraktıkları yuvaları seçerler. Tropik cinslerden bazıları termit yuvalarını kazar, Kore’de ve Kuzey Çin’de çok büyük olan saksağan yuvalarını tercih ederler. Japonya’da ise evlenme gösterileri için seçtikleri yüksek sarı bacalara onlar için özel olarak takılan kutulara yerleşirler. Gök kuzgunumsuların çoğu gibi yuva malzemesini pek az kullanır, ya da hiç kullanmazlar. Dişi 2-4 yuvarlağımsı, beyaz yumurta bırakır. Hem dişi ve hem de erkeğin kuluçkaya yattığı sanılmaktadır. Kuluçka süresi 18-23 gündür. Yavrular yuvada 3-4 hafta kalırlar. Çok zaman yuvadan ayrıldıktan sonra da hem dişi ve hem de erkek onları bir süre daha besler.

Madagaskar’ın 5 yer gök kuzgununun rengi gerçek cinslerinkine kıyasla bu kuşların gizlenmelerine daha çok yardımcı olur bu kuşların çoğu sarı ve yeşil tonlardadır. Üzerlerinde sık lekeler vardır. Daha çok yerde yaşarlar. Bacakları daha uzun, kanatları kısa, kuyrukları da uzun ve sivridir. Bu cinslerden dördü sık ormanlarda, biri ise kumlu çalılıklarda bulunur. Bu cinsler de gerçek gök kuzgunlar gibi yüksek bir yere tüneyerek sessizce otururlar. Heyecanlanınca da yuvarlanarak uçarlar. Daha fazla tünseldirler. Akşam başladıkları besin alma işini geceye kadar uzatırlar.

Madagaskar guguk gök kuzgunu o kadar normal dışı bir cinstir ki, bazı uzmanlar bu kuşu tek başına bir familyaya sokarlar. Belki böyle yapmakta haklıdırlar da. Bu kuş üzerinde çok belirgin toz tüyleri olan tek gök kuzgundur. Guguk gök kuzgunu diğer iki alt familya üyelerinden dişiyle erkeğin birbirlerine benzememeleri bakımından ayrılırlar. Erkeğin üst kısmı parlak yeşil, karnı beyazdır. Biraz daha iri olan dişi kahverengimsidir. Sırtında siyah çizgiler, karnında da kara benekler vardır. Hem dişide ve hem de erkekte kısa sorguçlar bulunur. Guguk gök kuzgunları daha çok ağaçların tepelerinde besin alır, küçük sürüler ormanın yukarısında uçarak dönüşürler. Yaşayışlarının diğer tarafları, bilindiği kadarıyla öbür gök kuzgunlarınkine benzer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir