Sanat Akımı (Kübizm) Nedir?

By | Temmuz 23, 2019

Sanat Akımı (Kübizm) Nedir? 20. yüzyılın başlarında Paris’te gelişen bir resim akımı. Kübizm, ayrıca heykel ve edebiyat alanlarında da etkilerini göstermiş, kendisinden sonraki diğer sanat akımlarına yol açmış bir sanat hareketidir. Sanat Akımı (Kübizm) Nedir? Kübist çalışmalarda, sanatçı objeyi tek noktadan bakarak betimlemek yerine, pek çok noktadan bakarak daha geniş bir açıyla gözler önüne serer.

Sanat Akımı (Kubzim) Nedir?

Sadece gözle görülen yönünü değil, görünmeyen tarafını da göstermek gayesiyle, hiçbir tutarlı derinlik duygusu gözetmeden objenin bütün köşelerini, bütün yönlerini, hepsi bir arada olacak şekilde geometrik şekillerle göstermeye çalışır. Kübizmin amacı, objeleri “izleyicinin bulunduğu yerden görebileceği biçimde” değil, değişik açılardan görülebilecek özellikleriyle ortaya koymaktır.

Sanat Akımı (Kübizm) Nedir?

Sanat Akımı (Kübizm) Nedir?

1907-1914 yılları arasında İspanyol asıllı sanatçı Pablo Picasso ile Fransız George Brague’in önderliğinde Fransa’da gelişmiştir. Fovizmden, Afrika heykelinden, ressam Paul Cezanne ve Georges Seurat’tan etkilenmiş olan Picasso ve Braque, nesnelerin yüzeylerinin arkasına bakarak, onu aynı anda değişik açılardan sunabilecek geometrik şekilleri vurgulamışlardır. Kübist akımın başlangıç noktasını Picasso’nun 1907’de tamamladığı (Avignonlu Kızlar) adlı tablonun temsil ettiği düşünülür.

Bu tablo ile insan anatomisinin geometrik parçalara ve üçgene indirgendiği, normal anatomik oranların göz ardı edildiği görülür. İnsan figürünün klasik formunun korunması, tek bir noktaya dayalı perspektif anlayışı bu eserle tümden yıkılmıştır. Kübizmin ilerleyen yıllarında sanatçılar git-gide dış dünyadan daha da kopuk görünen resimler yaptılar.

Sanatlarını geliştirirken gerçeği bütünüyle özgün bir biçimde resim sanatına sokmak amacıyla, resme tamamen yabancı malzemeleri tablolarında kullandılar; boyalarına kum karıştırdıkları ya da tablolarına kağıt gazete parçaları yapıştırdıkları oluyordu.

Bunlara günümüz resim sanatında sık rastlansa da o dönemde hiç görülmemişti. Kübistler bunu hem gerçek ile ilişkilerini yitirmediklerini göstermek hem de bir tablonun herhangi bir şeyle yapılabileceğini göstermek için yaptılar. Kübizm başlangıçta empresyonizme bir tepki olarak sadece resim alanında uygulanırken sonradan edebiyat alanına da yayılmıştır.

Kübizm akımını uygulayan edebiyatçılar ayrı ayrı yerlerde geçen olayların birlikte, aynı anda olduğunun tasavvur edilmesi ve karışıklıktan hoşlanma zevkinin birleştirilmesiyle eserlerini oluşturdular. Bu yüzden kübist eserlerde oldukça karmaşık imajlara ve dağınık kelimelere yer verir. Kübizmi edebiyat alanında temsil yazarlar Guillaume Apollinaire, Blaise Cendrars, Jean Cocteau, Max Jacob, Gertrude Stein ve Pierre Reverdy’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir